Universal Effects, United FX, Aroma Design och Premium Fluids är alla tillverkade i Frankrike i Universal Effects Europas anläggning. Specialeffektmaskiner och vätskor är utformade för att betjäna TV-produktioner, film-produktioner och professionella evenemang. Sedan 2001 har de erkänts av alla yrkesverksamma, över hela världen!