Vid behov av service eller reparation av vara inköpt hos Nordisk Musik, skall alltid kontakt med Nordisk Musik tas innan varan återsändes. Kontakta oss via epost eller telefon.
Vid garanti-åberopan skall alltid faktura/kvitto finnas till hands och skickas med produkten.

Frakt till Nordisk Musik AB
Kunden står för frakt till oss i samband med garanti. Leverans med företagspaket via DHL, Schenker eller Posten är önskvärt för snabb hantering av ärendet. Det är kundens ansvar att produkten förpackas väl för att minimera risken för transportskador.
Nordisk Musik AB kan översända fraktsedel för returen, men då debiteras fraktkostnad.

Servicehantering
När vi mottagit produkten så gör vi en test enligt angiven felbeskrivning som tydligt bör beskriva hur felet yttrar sig. Returer utan felbeskrivning hamnar sist i kön och ses över i mån av tid.

Om återsänd produkt är felfri eller har ett fel som uppkommit genom uppenbar brist vid hantering eller felaktig användning, debiteras undersöknings- samt serviceavgift och frakt åter till kund.

På alla reparationer lämnas 3 månaders garanti.

Retur av servad produkt
Leverans sker med DHL. Transporten sker på mottagarens risk. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till fraktföraren vid försändelsens mottagande.