RAM Audio har tillverkat förstärkare och slutsteg sedan 1997.