Nordisk Musik AB hyr ut professionell ljud- och ljusutrustning. Vi åtar oss också arbete i form av riggning, ljud och ljuskörning. Hyreskostnad räknas per dag och som procent på utrustnings baspris. Baspriserna varierar beroende på vald utrustning.

Hyreskostnad är i procent exkl. moms. Minsta hyreskostnad är dock alltid 300 kr. exkl. moms. Förriggning, ljud- och ljusutkörning, PA och ljustekniker debiteras 690 kr. per tim exkl. moms vardagar mellan klockan 8.00 – 17.00. Annan tid debiteras 960 kr per timme

Hyreskontrakt (pdf)


Antal    % hela      per             Antal    % hela      per              Antal    % hela       per
dagar   perioden  dag            dagar   perioden  dag             dagar    perioden  dag

1             4,0          4.00             11            9,3         0,85             21         12,3          0,59
2             5,0         2.50              12           9,6         0,80             22         12,6          0,57
3             5,5          1,80              13           9,9         0,76             23         12,9          0,56
4             6,0         1,50               14         10,2         0,73             24         13,2          0,55
5             6,5          1,30              15         10,5          0,70            25         13,5          0,54
6             7,0          1,20              16         10,8          0,68            26         13,8          0,53
7             7,5           1,10             17         11,1          0,65            27          14,1          0,52
8            8,0           1,00             18          11,4          0,63            28          14,4         0,51
9            8,5           0,95             19          11,7          0,62            29          14,7         0,51
10          9,0           0,90             20          12,0          0,60            30          15,0         0,50
60          24,0        0,40
90          33,0        0,37
180        46,5         0,26
360        73,5         0,20

För varje tillkommande dag upp till 90:e dagen tillkommer en hyresprocent av 0,3% per dag
Från 91:a dagen och fortsättningsvis tillkommer en hyresprocent av 0,15% per dag

Exempel på hur man beräknar hyreskostnad:
Hyrd utrustning för t.ex. 6.500 kr exkl. moms i 7 dagar
Total kostnad: 7,5% av 6.500 = 488 kr exkl moms per 7 dagar (Beräknas med hjälp av kolumn 2)

Dygnskostnaden: 1,1% av 6.500 kr = 72 kr exkl moms per dag (Beräknas med hjälp av kolumn 3)


LJUDANLÄGGNINGAR

Ljudpaket:
Vi har för närvarande inga fasta ljudpaket att hyra ut.
Det går bra att höra av sig med en förfrågan via 090-13 99 13 eller epost info(at)nordiskmusik.se

KARAOKE
Dator Karaokepaketet:
– Unify PC Karaoke
– Rack med mixer och karaokedator
– 1 mikrofon med sladd
– TV monitor för sångtext
Pris: 2.250:-/dygn inkl. moms

LASER
3W RGB Laser Silverstar YX-2013. Styrs med Pangolin eller Phoenix programvara. Pris på förfrågan!

SKUMMASKIN
MBN skummaskin. Kontakta oss för information och pris. 090-13 99 13, info(at)nordiskmusik.se