SoundEars vision är att utveckla och designa bullermätande instrument som inte kräver speciella förkunskaper eller måste åtföljas av tjocka manualer, men kan snabbt och enkelt hjälpa kunden med deras bullerrelaterade problem.

Endast ett sökresultat